Finansowanie OZE

Szukasz Partnera do obsługi procesu przygotowania i budowy elektrowni fotowoltaicznej ? Skontaktuj się z nami – zapewnimy kompleksową obsługą procesu budowy elektrowni fotowoltaicznych.

Nasze przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności zajmuje się kompleksową obsługą procesu przygotowania i realizacji inwestycji mających na celu budowę nowych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności skupiając się na obszarze elektrowni fotowoltaicznych. Na podstawie opracowanej metodologii zarządzamy całym procesem przygotowania i realizacji inwestycji:

  • doborem i audytem lokalizacji inwestycji,
  • przygotowaniem dokumentacji projektowej,
  • uzyskaniem Technicznych Warunków Przyłączenia,
  • udziałem w aukcji Urzędu Regulacji Energetyki,
  • budową i oddaniem instalacji do użytkowania.

Szukasz finansowania inwestycji związanych z produkcją i dystrybucją energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)? Skontaktuj się z nami – znajdziemy optymalne finansowanie Twojej inwestycji

Możemy dla Ciebie sprawdzić jakie możliwości uzyskania wsparcia ma Twój projekt.

Dostępne są różne programy w ramach których można uzyskać wsparcie finansowe dla inwestycji w OZE.

Inwestycje w OZE możemy traktować dwojako. Po pierwsze jako inwestycja na potrzeby własne. Jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą cały czas dążymy  do obniżenia kosztów swojego funkcjonowania. Działania takie są  oczywiście uzasadnione i racjonalne również z tego powodu, że ceny energii systematycznie rosną. Inwestując w OZE obniżamy koszty funkcjonowania firmy, a dodatkowo jeśli OZE sfinansujemy na preferencyjnym warunkach inwestycja jest jeszcze bardziej opłacalna.  Dzięki inwestycji w OZE mamy również możliwość częściowego uniezależnienia się od dostawców prądu lub paliw.

Budowa instalacji  OZE może być  również inwestycją samodzielną.  Inwestycja tego rodzaju  przy preferencyjnym finansowaniu zwracającą się już po  kilku latach.

Na rynku dostępne są źródła finansowania pochodzące m.in.  z:

  • środków krajowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Program PROSUMENT),
  • funduszy europejskich
  • programów rządowych
  • preferencyjnych pożyczek
  • innych

Beneficjentami dofinansowania mogą być zarówno osoby prywatne, jak rolnicy i przedsiębiorstwa. O dodatkowe środki starać się mogą również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku