Katarzyna Sommer

Magister ekonomii o ukierunkowanej specjalizacji. Ukończone studia z zakresu zarzadzania przedsiębiorstwem a następnie podyplomowe w zakresie rachunkowości, controlling i excel zaawansowany, analiza finansowa.

Wiedza wsparta dodatkowo szkoleniami z zakresu VBA, SQL, Business Model Canvas.

Specjalizuję się w analizach finansowych, będących elementem biznes planów, wniosków dotacyjnych, strategii rozwoju, strategii marketingowych, studium wykonalności, kalkulacji, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, raportów branżowych. Dotychczas przygotowane raporty dotyczyły sytuacji finansowej i majątkowej firm z branży otworowej (stolarka okienna i drzwiowa)

Ilość informacji, jaką przetworzyłam w tym czasie, zawdzięczam w szczególności zaawansowanym umiejętnościom posługiwania się Excelem, dotychczasowym doświadczeniem oraz specjalistycznemu wykształceniu. Podczas pracy wykorzystuje w szczególności modelowanie wg metody Canvas, wpierając się podejściem design thinking.

 

Filozofia pracy:

– rzetelność

– obiektywizm

– efektywność

– empatia

– szerszy kontekst

– myślenie poza schematem

– podejście strategiczne

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-sommer-02b607166/