Monika Dzieciątkowska

Wykształcenie wyższe, magisterskie– Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji.

Od 2005r. zatrudniona w spółce Doradztwo Ekonomiczno – Finansowe Sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy w UE oraz pełni funkcję Kierownika Projektu/ głównego specjalisty projektu realizowanego przez Katedrę Świdnicką.

Posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie opracowania kompletnych wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami (m.in. biznes planami). Sporządzała wnioski o dofinansowanie projektów z funduszy PHARE, ZPORR, SPO WKP. W okresie programowania 2007-2013 sporządziła ponad 40 projektów inwestycyjnych z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na terenie całego kraju – projekty z zakresu m.in. innowacyjności (firmy produkcyjne, kopalnie) oraz turystyki (budowa hoteli) dla różnych podmiotów, również spółek akcyjnych, ponadto w okresie tym sporządziła ponad 30 wniosków finansowanych z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich oraz kilkanaście biznes planów, sporządzanych pod uzyskanie finansowania ze środków pomocy de minimis (branża produkcyjna, farmacja, etc.). W latach 2005-2008 przeprowadziła kompleksowe rozliczenie ponad 30 projektów (łącznie z procedurami wyboru dostawcy/wykonawcy w oparciu o zasadę konkurencyjności) finansowanych z funduszy PHARE, ZPORR, SPO WKP, następnie w latach 2008-2014 rozliczyła ponad 70 projektów m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PROW. Uczestniczyła w opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla Diecezji Świdnickiej. W okresie programowania 2014-2020 opracowała ponad 30 kompleksowych projektów o dofinansowanie z zakresu m.in. innowacyjności, produkcji energii z OZE oraz rozliczyła ponad 60 projektów finansowanych ze środków UE.