Obsługa budowy elektrowni fotowoltaicznych

Nasze przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności zajmuje się kompleksową obsługą procesu przygotowania i realizacji inwestycji mających na celu budowę nowych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności skupiając się na obszarze elektrowni fotowoltaicznych. Na podstawie opracowanej metodologii zarządzamy całym procesem przygotowania i realizacji inwestycji:

  • doborem i audytem lokalizacji inwestycji,
  • przygotowaniem dokumentacji projektowej,
  • uzyskaniem Technicznych Warunków Przyłączenia,
  • udziałem w aukcji Urzędu Regulacji Energetyki,
  • budową i oddaniem instalacji do użytkowania.
Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku