Projekt wskocz do sieci

Informacje o projekcie

Informujemy, że  rozpoczęliśmy realizację projektu „Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Założenia dotyczące opisywanego projektu zostały zaprojektowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

“Wskocz do sieci” to projekt partnerski, realizowany wspólnie przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wraz z Doradztwem Ekonomiczno Finansowym Sp. z o.o. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2022 roku.

Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 80 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych(PS) oraz 20 przedsiębiorców z województwa: dolnośląskiegowielkopolskiegolubuskiego oraz opolskiego.

Projekt składa się 2 modułów:

 • I moduł poświęcony zostanie włączaniu PS w działalność już istniejących klastrów,
 • II dot. tworzenia ponadregionalnej sieci branżowej PES.

Działania

 • Diagnoza potrzeb grupy docelowej stanowiąca podstawę do udzielenia wsparcia adekwatnego do potrzeb.Wsparcie doradczo-szkoleniowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami.
 • Spotkania networkingowe poświęcone inicjowaniu partnerstw/sieci/klastrów/konsorcjów oraz dołączaniu do istniejących klastrów biznesowych.
 • Tworzenie ponadregionalnej sieci branżowej.
 • Kompleksowe wsparcie dla nowo utworzonej sieci branżowej oraz klastrów w tym przede wszystkim wsparcie w umożliwieniu trwałości porozumień dzięki zwiększeniu widoczności i budowaniu marki.
 • Wymiana dobrych praktyk dot. dołączania do klastrów oraz tworzenia sieci branżowych

Najważniejsze rezultaty projektu

 • Wzrost potencjału networkingowego grupy docelowej,
 • Przygotowanie rozwiązania modelowego: “Model wsparcia dla PES z zakresu inicjowania, tworzenia i rozwijania regionalnych i ponadregionalnych sieci podmiotów w tym partnerstw klastrów konsorcjów spółdzielczych”,
 • Utworzenie co najmniej 1 ponadregionalnej sieci branżowej obejmującej co najmniej 12 PES, w tym co najmniej 1 konsorcjum spółdzielcze oraz 1 przedsiębiorcę niebędącego PES,
 • Włączenie co najmniej 5 PS w działalność już istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców

 

Dokumenty dotyczące realizacji Projektu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

Dokumenty do pobrania – Wskocz do sieci

harmonogram Wskocz do sieci

harmonogram działań w projekcie – II 2022

harmonogram IV

harmonogram V

Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku