Dotacje

Rozwój wymaga finansowania a my  pomożemy Ci go w odpowiedni sposób pozyskać. Możesz przyspieszyć w drodze po sukces!

 

Planujesz inwestycję w maszyny, urządzenia lub linie technologiczne ?

Dostępnych jest wiele programów w ramach których można uzyskać wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnego dofinansowania.

Możemy dla Ciebie sprawdzić jakie możliwości uzyskania wsparcia ma Twój projekt.

 

W ramach usługi oferujemy:

W pierwszym etapie dokładną analizę przedsiębiorstwa oraz potrzeb inwestycyjnych pod kątem możliwości uzyskania finansowania z różnych programów. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania projektu m.in. w kontekście analizy kryteriów wyboru projektu, terminu ogłoszenia konkursu, budżetu konkursu.

 

W drugim etapie oferujemy przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Na tym etapie współpracujemy z Państwem aby przygotować możliwie dopracowaną dokumentację aplikacyjną w tym przede wszystkim:

– wniosek o dofinansowanie;

– projekcje finansowe projektu;

– załączniki do wniosku;

 

W trzecim etapie po uzyskaniu dofinansowania pomagamy prawidłowo rozliczyć dotację.  Etap ten w szczególności obejmuje:

– przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie

– wsparcie podczas przeprowadzania procedur przetargowych

– przygotowanie wniosków o płatność

– przygotowanie aneksów do umowy o dofinansowanie

 

Zespół ekspertów firmy DEF Sp. z o.o. składa się z wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie ekonomii, finansów, ochrony środowiska czy zarządzania przedsiębiorstwem. Nasze wykształcenie, doświadczenie, wiedza i umiejętności w pełni odpowiadają sprawnej i skutecznej realizacji Państwa projektów.

Uczestniczyli również w opiniowaniu i tworzeniu Narodowego Programu Rozwoju oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku