Aktualności

Rusza III KONGRES MŁODZIEŻY PRZEDSIĘBIORCZEJ – „Młodzi z pomysłem 4.0”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu organizowanego dla młodzieży.  

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA I OBROTOWA w związku z COVID-19

Dostępne są pożyczki oprocentowane od 0% rocznie z przeznaczeniem na zmniejszanie skutków epidemii COVID-19. Poniżej prezentujemy podstawowe parametry dostępnych pożyczek. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu. Pożyczka  płynnościowa /obrotowa […]

Obsługa budowy elektrowni fotowoltaicznych

Nasze przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności zajmuje się kompleksową obsługą procesu przygotowania i realizacji inwestycji mających na celu budowę nowych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności skupiając się […]

Preferencyjna pożyczka rozwojowa dla film

Przeznaczenie pożyczki: przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP), przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności Powyższe cele realizowane są poprzez inwestycje związane […]

Pożyczki na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Przeznaczenie pożyczki: przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym: a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną […]

Pożyczki na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

Przeznaczenie pożyczki: Inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), a polegające na budowie lub przebudowie/modernizacji infrastruktury (zwiększenie wartości użytkowej instalacji), w tym zakup […]
Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku