napisz do nas

Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8, 58-100 Świdnica tel.: 74 856-95-65 fax: 74 851-28-42

Doradztwo Ekonomiczno Finansowe Sp. z o.o.

to firma powstała w 1995 roku. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów i dotacji. Zaufało nam ponad 200 przedsiębiorców z którymi udało uzyskać się ok 250 mln zł finansownaia w głównie w postaci dotacji ale również w postaci preferencyjnych pożyczek.  

czytaj więcej
Aktualności
17-10-2019

POŻYCZKA 0,5% na OZE

PREFERENCYJE POŻYCZKI NA PRODUKCJĘ I DYSTRYBUCJĘ ENERGII Z OZE

 

Przeznaczenie pożyczki:

Inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), a polegające na budowie lub przebudowie/modernizacji infrastruktury (zwiększenie wartości użytkowej instalacji), w tym zakup urządzeń.

 

Wartość pożyczki:

minimalna 100.000 zł

maksymalna 10.000.000 zł,

 

Okres finansowania:

Okres finansowania do 180 miesięcy (15 lat), w tym karencja na spłatę kapitału do 12 miesięcy.

 

Potencjalni Wnioskodawcy:

 Przedsiębiorstwa Mikro, Małe i Średnie, przedsiębiorstwa energetyczne, przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, grupy producentów rolnych i inne podmioty posiadające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność i realizujące inwestycję w granicach administracyjnych woj. dolnośląskiego.

 

Potencjalne miejsce inwestycji:

Teren województwa dolnośląskiego.

 

Koszty pożyczki:

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
– 0,5% w skali roku (z pomocą de minimis),

– 2,87% w skali roku (na warunkach rynkowych) dla przedsiębiorstw nie spełniających warunków uzyskania pomocy de minimis; 

 W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

15-10-2019

DOFINANSOWANIE 60% na nowe inwestycje w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej

Informujemy, że zbliża się termin składania wniosków o dofinansowanie

inwestycji dla mikro firm istniejących krócej niż 2 lata

 

Zakres inwestycji możliwy do dofinansowania:

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( maszyn, urządzeń, oprogramowania podlegające amortyzacji)

 

Maksymalna wartość kosztów projektu:

500.000,00 zł kosztów kwalifikowalnych

 

Potencjalne miejsce inwestycji:

Teren Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów).

 

Poziom dofinansowania:

do 60% - maksymalnie kwota dofinansowania 300.000,00 zł

 

Termin składania wniosków:

Od 5 listopada 2019r. do 07 stycznia 2020r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

05-09-2018

PROJEKT WSPARCIE NA STARCIE


 

Tytuł projektu: Wsparcie na starcie - tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy

Lider projektu: Fundacja "Merkury" 

Partnerzy Projektu: Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organziacji Pozarządowych, Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z. o. o., Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Biuro Projektu: 

ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych 

tel. 74 666 22 07 


Miejsce konsultacji - doradztwa biznesowego:
DORADZTWO EKONOMICZNO - FINANSOWE Sp. z o.o.
Ul. KOLEJOWA 8 ( I piętro )
58-100 ŚWIDNICAArchiwum aktualności

Informujemy, że zbliża się termin składania wniosków o dofinansowanie

inwestycji dla mikro firm istniejących krócej niż 2 lata

 

Zakres inwestycji możliwy do dofinansowania:

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( maszyn, urządzeń, oprogramowania podlegające amortyzacji).

 

Maksymalna wartość kosztów projektu:

500.000,00 zł kosztów kwalifikowalnych

 

Potencjalne miejsce inwestycji:

Teren Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów).

 

Poziom dofinansowania:

do 60% - maksymalnie kwota dofinansowania 300.000,00 zł

 

Termin składania wniosków:

Od 5 listopada 2019r. do 07 stycznia 2020r.

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.

Nasi partnerzy:

Dane adresowe:

 

Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe Sp. z o.o. ul. Kolejowa 8, 58-100 Świdnica

 

tel.: 74 856-95-65

fax: 74 851-28-42