Kredyt Ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw !!

W pierwszym kwartale 2023 roku planowany jest nabór wniosków w ramach zupełnie nowego instrumentu finansowego – Kredytu ekologicznego na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Cel projektu

Wsparcie przedsiębiorstw poprzez finansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury;

Cechy projektu

▪ Uruchomienie – 2023;

▪ 460 mln EUR – alokacja na działanie;
▪ Tryb naboru – konkursowy;
▪ Rodzaj instrumentu: dotacja przeznaczona na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Rodzaje wspieranych inwestycji:

▪ Modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie polegająca na:

▪ Inwestycji na modernizację posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków, budowli);
▪ Inwestycji w instalację OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE (wykorzystywanej na własny użytek);

Zasadność realizacji powyższych inwestycji będzie wynikać z audytów energetycznych.

Warunek dostępu

▪ Oszczędności energii w zakresie termomodernizacji budynków, i/lub
▪ Oszczędności energii w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (z wyłączeniem prac związanych z termomodernizacją budynku).

Wydatki podlegające dofinansowaniu

▪ Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
▪ Zakup robót i materiałów budowalnych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej (możliwe ograniczenie wartości w odniesieniu do całkowitej wart. projektu);
▪ Zakup wartości niematerialnych i prawnych;
▪ Wydatki ponoszone na usługi doradcze;
▪ Zakup, instalacja i uruchomienie OZE.

Grupa docelowa

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników);

Intensywność wsparcia

od 15% do 70% w zależności od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości firmy

Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku