Polska Strefa Inwestycji

Od 30 czerwca 2018 r. zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ustawa o Wspieraniu nowych inwestycji to jasne i przejrzyste kryteria uzyskiwania wsparcia na terenie niemal całej Polski.

To korzyści dla Ciebie i Twoich pracowników.

 

PSI daje możliwość dofinansowania inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej – dla firm z dolnego śląską to odpowiednio 45% dofinansowania dla mikro i małych firm oraz 35% dofinansowania dla firm średnich.

 

PSI daje możliwość dofinansowania szerokiego spektrum wydatków tj.:

 • Koszty zakupu gruntu inwestycyjnego
 • Koszty zakupu nowych urządzeń
 • Koszty zakupu oprogramowania
 • Koszty wyposażenia zakładu
 • Koszt leasingu finansowego
 • Koszt najmu hali
 • Koszty budowy zakładu
 • Koszty zakupu know-how

 

 

PSI to decyzja o przyznaniu dofinansowania w ok 30 dni po złożeniu kompletnej dokumentacji.

 

PSI to nowe zasady i korzyści korzystania z pomocy publicznej, do najważniejszych możemy zaliczyć:

 • zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju,
 • przydzielane na czas określony jasne kryteria ilościowe i jakościowe,
 • dopasowane do warunków konkretnej lokalizacji kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa
 • kryteria jakościowe: premiowane projekty zakładające m.in. transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające
 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych

 

PSI pozwala zyskać m.in.:

 • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji (minimum 10 lat na „skonsumowanie” dotacji
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań
 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne, działają na zasadach B+R i oferują pracownikom ponadstandardowe świadczenia
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej

 

Firmy zainteresowane zapraszamy do współpracy i wspólnego skorzystania z możliwości jakie daje Polska Strefa Inwestycji.

Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku