Preferencyjna pożyczka rozwojowa dla film

Przeznaczenie pożyczki:

  1. przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
  2. przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności

Powyższe cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

  1. wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
  2. rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  3. inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,

Dodatkowo:

finansowaniem kapitału obrotowego (towary/surowce) do 40% kwoty Mikropożyczki i 30% Pożyczki Rozwojowej, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

 

Wartość pożyczki:

minimalna 100.000 zł

maksymalna 2.000.000 zł,

 

Okres finansowania:

Okres finansowania do 60 miesięcy (5 lat), w tym karencja na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

 

Potencjalni Wnioskodawcy:

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa

 

Potencjalne miejsce inwestycji:

Teren województwa dolnośląskiego.

 

Koszty pożyczki:

oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
– 1,87% w skali roku (z pomocą de minimis) dla Mikroprzedsiębiorstw, 
2,84% w skali roku (na warunkach rynkowych) dla pozostałych przedsiębiorstw,

 

Proponowane zabezpieczenia:

  1. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  2. przewłaszczenie środków trwałych o ustalonej wartości i płynności rynkowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

 

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.

 

Doradztwo Ekonomiczno- Finansowe Sp. z o.o.
58-100 Świdnica, ul. Kolejowa 8

Mariusz Boczkowski, tel. 603-800-629, e-mail: m.boczkowski@def.org.pl

Monika Dzieciątkowska, tel. 603 700 974, e-mail: m.dzieciatkowska@def.org.pl

Ryszard Sobański tel. 607-145-517 ryso@def.org.pl

Kontakt

ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica

e-mail: sekretariat@def.org.pl
tel: 74 856 95 65

Odwiedź nas
na Facebooku